Zekerheid in zorg

Belangrijk nieuws over de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Belangrijk nieuws voor mensen die een eigen bijdrage betalen voor een WMO-voorziening zoals Huishoudelijke ondersteuning of scootmobiel

Op 9 november besluit de raad over onderstaand voorstel. Gaat de raad akkoord dan betaalt iedereen in Gemert, onafhankelijk van zijn inkomen, een eigen bijdrage van €17,50 per 4 weken. Mensen die nu niets betalen (0-factuur) hoeven ook in de toekomst niets te betalen. Ook hier geldt dat u de gemeenterubriek goed in de gaten moet houden. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons.

Uit de bijlage horende bij het raadsvoorstel:

De commissie Sociaal Domein heeft aandacht gevraagd voor het onderwerp van de eigen bijdrage in de Wmo. Toegezegd is inzicht te verstrekken in de gegevens over zorgmijders en de effecten in beeld te brengen van de pilot die Helmond uitvoert (om de eigen bijdrage voor hun klanten verder te verlagen) voor Gemert-Bakel. Intussen hebben de PvdA en OPA een motie ingediend om in navolging van de gemeente Helmond de inkomensgrenzen voor de eigen bijdrage voor klanten in Gemert-Bakel te verhogen tot 125% van het sociaal minimum. Tijdens de raadsvergadering op 13 juli heeft uw raad deze motie aangenomen

 

 

 

Comments are closed.