Zekerheid in zorg

Extra gratis huishoudelijke ondersteuning

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Extra gratis huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorger

Vanaf 1 januari is het mogelijk bij de gemeente extra gratis huishoudelijke hulp aan te vragen. Ik heb het voorstel, dat naar de gemeenteraad is gestuurd, hieronder weergegeven.

Ik adviseer u de gemeenterubriek in november/december goed te lezen voor verdere informatie. U kunt natuurlijk ook met ons contact opnemen.

Of u daarvoor in aanmerking komt leest u hieronder:

Inleiding

Op 13 juli 2017 heeft uw raad besloten om de motie mantelzorgondersteuning aan te nemen en voor de uitvoering daarvan eenmalig voor 2018 een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen. De motie beoogt de huidige HHT-regeling op 31 december 2017 te beeindigen en in 2018 alle Wmo- geindiceerde, mantelzorgers en kwetsbare personen de mogelijkheid te bieden, bijdragevrij, in totaal 24 uur voor huishoudelijke klussen in te kopen.

Kernboodschap

Doelstelling

Ontlasting van mantelzorgers door de inzet op werkzaamheden in en rond het huis voor maximaal 24 uur, flexibel inzetbaar, in 2018

Doelgroep

 • Inwoners kunnen gebruik maken van deze inzet als zij voldoen aan de volgende criteria
 • De inzet wordt gedaan bij diegene waarvoor de mantelzorger zorgt.
 • De verzorgde is een inwoner van Gemert-Bakel, met recht op Wmo huishoudelijke ondersteuning.
 • Er is sprake van mantelzorg langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week.
 • De mantelzorger(s) is/zijn bekend bij het Steunpunt Mantelzorg Gemert-Bakel (of maakt/maken zich bekend).

De Wmo-consulenten binnen het gebiedsteam doen de toets of iemand in aanmerking komt voor de Regeling en kunnen in schrijnende gevallen afwijken van de criteria zodat ook kwetsbaren (zonder sociaal vangnet) gebruik kunnen maken van de regeling. Hierbij hebben de dorpsondersteuners een belangrijke signalerende rol.

Uitgangspunten

 • Het gaat om inzet op extra huishoudelijke taken. Deze inzet staat los van de reguliere inzet huishoudelijke hulp en is gericht op taken die geen onderdeel uitmaken van het begrip Schoon en Leefbaar huis. Het gaat dan bijvoorbeeld om ramen wassen buiten, stoep vegen, de tuinschuur of zolder opruimen.
 • De uitvoering wordt zodanig ingericht dat het een minimale administratieve belasting is voor de aanbieder en het gebiedsteam.
 • De uren zijn flexibel inzetbaar. Het is dus niet zo dat er maximaal 2 uur per maand besteed mogen worden. Het mag dus ook gebruikt worden om grotere taken te verrichten. Dit geeft vrijheid voor de klant en de aanbieder.
 • Bij gebruik van de regeling is geen sprake van een eigen bijdrage door de klant.
 • Het betreft een lokale regeling die lokaal wordt uitgevoerd.
 • Een lichte toegangstoets gebeurt door de Wmo-consulenten binnen het gebiedsteam.

 

Comments are closed.