Zekerheid in zorg

Hulp gezocht voor ouderencentrum kapel Nazareth Gemert

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

GEMERT – De verbouwing van de Nazarethkapel tot een nieuw centrum voor ouderen is klaar. Let wel: aan de buitenkant. Aan het interieur moet nog het een en ander gebeuren.De stand van zaken werd jongstleden vrijdagmiddag in het Boerenbondsmuseum toegelicht.

Door Simon van Wetten

Het project wordt in opdracht van de Stichting Nazareth gerealiseerd. De bestuursleden vormden vrijdag het ontvangstcomité en gaven allereerst het woord aan Rob van Schijndel, die de restauratie van de kapel – exterieur – toelichtte, daarbij gesteund door een prachtige fotoreportage van Johan van de Laar. De fotograaf heeft met gevoel voor detail het hele bouwkundig proces nauwgezet vastgelegd. De eerste foto’s lieten vooral zien hoe nodig de renovatie was. De kapel en de refter waren zéér onderkomen; houtrot alom, lekkende daken, kapotte gootdragers, noem maar op. Maar ziet: het reinigen en opvoegen van de gevels, het uitkappen van de raamdorpels en die vervangen door nieuwe hardstenen exemplaren, nieuwe leien op het dak, het aanbrengen van bliksembeveiliging en – als kers op de taart – het terugplaatsen van de windwijzers (de vaantjes zijn opnieuw verguld), dat alles maakt dat de kapel het jaar 2120 makkelijk kan halen. Dit in tegenstelling tot u en ik; nieuwe gootdragers zijn bij ons nu eenmaal niet afdoende.
Maar goed. Een deel van het gebouw zal straks tweeëntwintig appartementen bevatten, er is al een parkeergarage aangebracht en voormalige bewoners als rentmeester Borret, diens vrouw Maria Aerts, en de zusters Franciscanessen krijgen dus opvolgers.

Nu de buitenschil van de kapel en refter de tand des tijds áánkunnen, is het tijd om naar binnen te gaan. Harrie Verkampen als grote promotor van het hele plan zette uiteen wat er nog moet gebeuren vooraleer de ontmoeting en het vermaak van en voor ouderen – Harrie gaf uitdrukkelijk aan dat jongeren ook welkom zijn – in de kapel kan starten. Harrie: “Er is al veel gebeurd, maar de afwerking, die moet nog. We schatten in dat we over een half jaar helemaal klaar zullen zijn. Tot nu toe was er het denkwerk voor het bestuur, maar nou moeten de handen uit de mouwen. We hebben dus veel vrijwilligers nodig, het liefst mannen en vrouwen met twee rechterhanden. Gelukkig hebben we al veel mensen die ons helpen, maar omdat we in verschillende ploegen willen gaan werken – elke ploeg neemt dan een dag of dagdeel voor z’n rekening – zijn die extra handen meer dan welkom. Koffie en goeie buurt zijn sowieso beschikbaar, en goede wil ook. Een voorbeeld daarvan is dat we uit een te slopen school in Boekel alles mogen halen wat voor ons bruikbaar is. Hulp en ondersteuning in allerlei vormen worden door ons dankbaar aanvaard. Wie mee wil helpen kan met mij contact opnemen via telefoonnummer 06-51265939.”

De kapel, de refter, de parkeergarage, de appartementen, het maakt deel uit van het 7thHeavenProject, dat is het nieuwbouwwijkje in wording, in de tuin van het klooster, met maar liefst zesendertig huizen. Gemert verandert ontegenzeggelijk, maar de kapel van klooster Nazareth aan het Binderseind heeft het ‘luctor’ achter de rug en is nu toe aan het ’emergo’.

Meer informatie: www.stichtingnazareth.nl.

Foto: Harrie Verkampen zoekt helpers.

 

Comments are closed.