Zekerheid in zorg

Klooster Nazareth. Hoe ver zijn we?

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Op 28 november levert aannemer van Schijndel de kapel en de refter op aan de Stichting Nazareth. In deze stichting participeren de KBO, Zorgcoöperatie en Houvast.

Maar we zijn er nog lang niet! Nou begint het voor de vrijwilligers pas. Onder leiding van deskundige bouwers gaan er verschillende ploegjes van vrijwilligers aan de slag om de kapel en de refter van binnen helemaal op te knappen. Als alles meezit kunnen we aan het einde van het jaar klaar zijn.

Het bestuur van de stichting Nazareth is ook nog druk bezig om via aanvullende fondswerving en sponsoracties het laatste benodigde geld bij elkaar te brengen!

Zie ook Gemerts Nieuwsblad van dinsdag 3 maart voorpagina.

 

 

Comments are closed.