Zekerheid in zorg

Personenalarmering

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Personenalarmering

  Wanneer u alleen woont en het risico op vallen etc. wordt groter dan is een apparaat voor personenalarmering vaak erg nuttig. Helaas, een beetje afhankelijk van uw zorgverzekeraar, wordt een verzoek tot personenalarmering meer geweigerd dan gehonoreerd. Toch zit personenalarmering in het basispakket.  

Vervoer voor mindervaliden

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Vervoer voor mindervaliden Regelmatig kom ik bij mensen op bezoek die niet op de hoogte zijn van de vervoersmogelijkheden binnen en buiten de gemeente.  

Sociaal Raadsliedenwerk Gemert-Bakel

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Sociaal Raadsliedenwerk Gemert-Bakel Hoe kan het Sociaal Raadsliedenwerk mij helpen? Als u te maken krijgt met wetten en regelingen, kan het gebeuren dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Sociaal Raadslieden beantwoorden uw vragen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen. Zij geven ook informatie over juridische onderwerpen waar u zelf niet meer uitkomt.  

Is er nog plaats voor uw scootmobiel

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Is er nog plaats voor uw scootmobiel ?

U woont in een appartement, maar maakt gebruik van een scootmobiel. Waar laat je die?  

Vragen aan College en Raad

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Vragen aan college en raad De Zorgcoöperatie en de seniorenraad hebben vragen aan het college gestelde over de bereikbaarheid van de minimaregelingen en de uitvoering daarvan.  

Belangrijk nieuws over de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Belangrijk nieuws voor mensen die een eigen bijdrage betalen voor een WMO-voorziening zoals Huishoudelijke ondersteuning of scootmobiel  

Extra gratis huishoudelijke ondersteuning

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Extra gratis huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorger Vanaf 1 januari is het mogelijk bij de gemeente extra gratis huishoudelijke hulp aan te vragen. Ik heb het voorstel, dat naar de gemeenteraad is gestuurd, hieronder weergegeven. Ik adviseer u de gemeenterubriek in november/december goed te lezen voor verdere informatie. U kunt natuurlijk ook met ons contact opnemen. Of u daarvoor in aanmerking komt leest u hieronder:  

De zorg van twee kanten bekeken

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

"De zorg van twee kanten bekeken" Presentatie 27 jan door Hans van Dijk

Update 28 december 2016

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Nieuws van de Zorgcoöperatie Gemert.
1Sociale kaart van Gemert naar “wegwijzer” voor Gemert-Bakel.
De door ons ontworpen en ook op deze site geplaatste sociale kaart van Gemert gaat omgebouwd worden naar een sociale kaart voor heel Gemert-Bakel. Deze kaart zal verder gaan als wegwijzergemertbakel.nl en komt vanaf 2 januari in de lucht. Dat heeft de gemeente beloofd. De oorspronkelijke kaart heeft goed gewerkt en gaat verder beheerd worden door een medewerker bij de openbare Bibliotheek van Gemert. Op onze site zal de kaart gaan verdwijnen en plaats maken voor een link naar deze site zodra die operationeel en volledig is.
2. Aanschaf hulpmiddelen.
De afgelopen maanden heeft de zorgcoöperatie een rolstoel met duwondersteuning kunnen aanschaffen. En ook een mini-scootmobiel. Beide hulpmiddelen worden gratis uitgeleend vanuit de balie in de Ruijschenbergh. De aanschaf werd mede mogelijk door een subsidie van de gemeente en de Zorgboog Thuiswinkel in Helmond met José van Dommelen. Onder de rolstoel bevindt zich een motor die echt duwen overbodig maakt.
Wilt U hiervan gebruik maken bel ons 0492-347458 of mail ons op info@zorgcooperatiegemert.nl. Langs komen aan de balie van de Julianastraat 2-T034, mag natuurlijk ook. De balie is bezet op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
3. Nazareth inloop.
Samen met de Seniorenvereniging Gemert afd. KBO proberen we om de kapel, refter en een deel van de voorbouw van het voormalig klooster Nazareth te verwerven. Als dat lukt gaan we ook verhuizen met onze gezamenlijke balie naar het Binderseind. Daar kunnen dan heel veel activiteiten plaats vinden die nu ergens in Gemert plaats vinden. Zowel voor de KBO als ZCG ontstaat dan een veel ruimere ontmoetings-  en werkplek dan nu het geval is in de Ruijschenbergh. En wat belangrijk is,het blijft dan, na verbouwing en restauratie ook  een toegankelijke locatie  in het centrum van Gemert. Onze hulpmiddelen voor algemeen gebruik gaan dan ook mee verhuizen. Er is nog veel werk te verrichten voor we over kunnen, maar veel handen maken ook dat wel lichter. We zijn wel al begonnen subsidies en donaties aan te vragen om een deel van de nodige gelden te verwerven. Maar ook onderhandse leningen gaan zeker tot de mogelijkheden behoren.
U hoort nog meer hiervan als de kwartiermakers, Harrie Verkampen, Frans Francissen, Wim Verhofstad en Jan Wagemakers samen het groene licht kunnen geven.
 

Presentatie December

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

03.12.15

Donderdag 1 december heeft Hans van Dijk een presentatie gegeven namens Gehandicaptenvereniging Houvast, KBO, Seniorenraad en Zorgcoöperatie Gemert “U hebt regie over uw eigen leven of bepaalt een ander wat goed voor u is?” Iedereen zegt dat de regie over het eigen leven belangrijk is, maar binnen de wereld van werk/inkomen en welzijn/zorg is er veel veranderd. Die wereld is in ieder geval zo complex geworden dat het heel moeilijk is om daar zelf nog een weg in te vinden. Hans van Dijk gaat in op de vraag hoe u binnen die wereld van werk/inkomen en welzijn/zorg zelf of samen met anderen regie kunt blijven voeren. Aan de hand van een PowerPointpresentatie die hier te downloaden is zijn o.a. onderstaande onderwerpen aan bod gekomen. Enkele voorbeelden:

  • Wanneer gaat u naar de gemeente voor ondersteuning vanuit de WMO? Is het niet verstandig om juist niet naar die gemeente te gaan, omdat u die traplift of doucheaanpassing beter zelf of samen met anderen kunt regelen?
  • Bent u zeker van thuiszorg en wat kost dat? Hoe zit het dan met de nachtzorg? En als die nachtzorg naar uw idee niet goed genoeg is kunt u daar dan samen met bijvoorbeeld de Zorgcoöperatie Gemert iets aan doen?
  • U wilt een woningaanpassing maar de gemeente zegt dat u maar moet verhuizen, omdat die aanpassing meer kost dan € 9000,00. Wat doet u dan?
  • U hebt een aanvraag gedaan voor huishoudelijke ondersteuning bij de gemeente. Nu komt de WMO consulent bij u thuis voor het ‘keukentafelgesprek’. Voert u dat gesprek alleen of doet u een beroep op een cliëntondersteuner?
  • Bij de LEV groep kunt u terecht voor warme maaltijden, maar wist u dat er ook andere aanbieders van maaltijden zijn? Misschien wilt u liever zelf blijven koken, maar zit het probleem bij het boodschappen doen. Is het dan niet beter dat probleem op te lossen? En hoe dan?
  • U twijfelt over de vraag of u uw bestaande woning gaat aanpassen of een andere woning wilt gaan kopen of huren. Waar moet u dan op letten? Bij wie kan ik dan onafhankelijk advies krijgen?
  • Weet u dat u misschien in aanmerking komt voor vrijstelling van gemeentelijke belasting of de collectieve aanvullende verzekering van de gemeente? Wist u dat er verschillende inkomensondersteunende voorzieningen zijn zoals de bijzondere bijstand of welzijnsbijdrage?
  • Hoe zit het met die mantelzorg? Wat is nou respijtzorg? Waar moet ik zijn om voor die zorg in aanmerking te komen?
Heeft u hierover vragen dan kunt u zich melden tot Hans van Dijk Tel: 0492-362857 e-mail: vandijk7@chello.nl of de Zorgcoöperatie 0492-347458 e-mail: info@zorgcooperatiegemert.nl