Zekerheid in zorg

Oog voor mensen met beperking bij terugdringen wachttijden CBR

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

De wachttijden bij het CBR voor het verlengen of aanvragen van een rijbewijs lopen op. Ieder(in) roept de Tweede Kamer op om bij de aanpak van dit probleem ook oog te hebben voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Door de lange wachttijden staat het leven van velen van hen letterlijk op pauze. Zonder rijbewijs kunnen zij niet naar hun werk, opleiding en deelnemen in het sociale leven.

 

Mogen wij uw aandacht meneer Pechthold?

Onderbelichte groep

In de media en in de Kamer is veel aandacht geweest voor de groep ouderen en beroepschauffeurs die hierdoor getroffen worden. Een groep die onderbelicht blijft in de huidige discussie zijn mensen met een chronische ziekte of een beperking. Ook zij zijn de dupe van de lange wachttijden bij het CBR. Deze situatie vormt een onoverkoombare hindernis voor mensen met een beperking om zich te kunnen verplaatsen: zij hebben namelijk meestal geen alternatief. En de extra kosten drukken zwaar op een vaak al kleine beurs.

Zichtbaarheid in rapportages

Ieder(in) dringt erop aan dat de wachttijden zo spoedig mogelijk worden opgelost en dat iedereen die recht heeft op compensatie deze ook krijgt. In de maandelijkse rapportage die het CBR aan de Kamer moet leveren moeten ook de problemen en stand van zaken voor deze groep zichtbaar worden gemaakt.

 

 

 

Rijbewijs verlengen

Advies. Wanneer u voor de gezondheidsverklaring naar een medisch specialist moet:

  1. Minimaal een half jaar voor het verlopen van het rijbewijs een gezondheidsverklaring aan te vragen. Het beste is om dat digitaal te doen omdat dat de verwerking bij het CBR iets minder traag doet verlopen. (Kosten: €37)
  2. Wanneer het CBR u doorverwijst naar een specialist ga dan naar je eigen behandelende specialist. Dat is toegestaan. MAAR: Veel specialisten, ook collega’s van uw behandelende specialist in hetzelfde ziekenhuis, weigeren medewerking. Het CBR werkt zo bureaucratisch en de voorwaarden zijn zo gedetailleerd dat ze “klaar zijn met het gedoe van het CBR”.
  3. Wanneer u niet terecht kunt bij uw eigen specialist of zijn collega moet u telefonisch contact opnemen met het CBR. Zij verwijst u dan naar een onafhankelijk specialist. De kosten kunnen flink oplopen tot €280. Natuurlijk af te rekenen voordat het keuringsrapport wordt verstuurd.
  4. Voordat u als “Keurling” naar zo’n onafhankelijk arts gaat is het verstandig om de medicijnlijst, die u mee moet nemen, grondig door te nemen. Medicijnen zoals slaaptabletten, valium of andere medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden kunnen voor problemen zorgen. Als u dergelijke medicijnen niet meer gebruikt of slechts zeer sporadisch, kun je ze beter van de lijst laten schrappen.
  5. De kans is groot dat u misschien wel twee of drie keuringrapporten moet laten invullen. Heb je bijvoorbeeld een hersenbloeding gehad dan heb je de kans op een keuringsrapport voor de onderste extremiteit (been), de bovenste extremiteit (arm) en algemeen neurologisch keuringsrapport. Vraag aan het CBR of één arts al die rapporten mag invullen.
  6. De kans is reëel dat u na een goed gekeurde gezondheidsverklaring nog een rijtest moet afleggen.
  7. Als ook die goed verloopt kun je bij de gemeente voor €40 je rijbewijs bestellen, uiteraard tegen overlegging van een recente en goed gelijkende pasfoto die moet voldoen aan de strenge eisen die de overheid aan die foto stelt. (Zie website van de gemeente)
  8. Als u tot de categorie van mensen behoort die om de drie jaar vanwege hun handicap op deze manier hun rijbewijs moeten laten verlengen dan word je daar niet vrolijk van. In ieder geval wel armer!

 

Je kunt je afvragen hoe die vertraging is ontstaan maar zeker is dat het opvoeren van zoveel bureaucratie, waar de burger maar ook de medici zicht gruwelijk aan ergeren, daar ongetwijfeld een forse bijdrage aan leveren.

 

Comments are closed.