Zekerheid in zorg

Personenalarmering

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Personenalarmering

 

Wanneer u alleen woont en het risico op vallen etc. wordt groter dan is een apparaat voor personenalarmering vaak erg nuttig.

Helaas, een beetje afhankelijk van uw zorgverzekeraar, wordt een verzoek tot personenalarmering meer geweigerd dan gehonoreerd. Toch zit personenalarmering in het basispakket.

Volgens CZ komen alleen mensen in aanmerking voor een medische indicatie wanneer er snel specifieke technische of medische kennis moet komen na alarmering. Voorbeeld: Iemand zit “aan de zuurstof”. Wanneer het apparaat kapot gaat is er snel een specialist nodig om het apparaat te repareren.

Wanneer u gevallen bent en u ligt hulpeloos op de grond dan kan de buurvrouw komen. In dat geval spreek je van sociale indicatie en dan…… juist ja. Dan betaalt CZ niet. CZ verwijst dan naar de gemeente. Men zou het kunnen proberen bij de WMO.

Maar…….juist ja. Personenalarmering zit niet het WMO-voorzieningenpakket ondanks de alom bekende maatwerkregeling.

Personenalarmering zit wèl in de aanvullende collectieve verzekering voor minima.

De kosten van personenalarmering liggen tussen de € 20,- en € 30,- per maand.

Het lijkt me goed hier met de gemeente over te gaan praten

Comments are closed.