Zekerheid in zorg

9 inhoud9. Hulporganisaties

9.   Belangenorganisaties

9.1. Algemene belangenorganisaties

9.2 Patiëntenverenigingen

9.3. Lotgenotenorganisaties

 

9.1. Algemene belangenorganisaties

Alzheimer regio zuidoost-brabant
De Afdeling Zuidoost-Brabant organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten en wijst de weg naar hulp in uw omgeving.

ANBO
ANBO wil de belangenbehartiger zijn voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. ANBO zet zich in voor het behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid.

Ango
De Ango is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een beperking en chronisch zieken. De Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan, als gevolg van een beperking of chronische ziekte.

Forum voor lotgenoten
Er zijn diverse fora beschikbaar voor verschillende chronische ziekten of aandoeningen waar je contacten kan leggen met lotgenoten. Indien je opzoek bent naar een passend forum, dan kun je deze mogelijk vinden via je patientenorganisatie.

Gezondheid.nl
Gezondheid.nl is een initiatief van Innopharm B.V. te Hengelo Ov met als doel een bron van informatie te zijn voor mensen die antwoorden zoeken op al hun gezondheidsvragen.

Handicap Nationaal
Een nieuwe nationale vereniging voor gehandicapten en chronisch zieken. Handicap Nationaal gaat zich sterk maken voor lotgenotencontact, informatie/niews-voorziening en belangenbehartiging op lokaal, regionaal en nationaal gebied.

Wehelpen.nl
Met wehelpen.nl kun je hulp vragen en hulp aanbieden. Ook kun je samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor een ander.

Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten.

MEE
MEE ondersteunt mensen met een beperking. Je kunt bij MEE terecht met vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken

Mezzo
Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger

NPCF
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een federatie van patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

NSGK
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. We maken het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.

Per Saldo
Belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) of de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz).

Stinafo
Stichting Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte.

Thuisarts.nl
Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte bij vragen en klachten thuis en voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts. Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen

Stichting Artsen voor Kinderen
Beter leven voor kinderen met een Chronische Ziekte. Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Met praktische en vernieuwende projecten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Stichting Ambulance Wens
Deze stichting heeft als doel om een laatste wens (speciale bezoeken/uitjes) van terminale patienten in vervulling te laten gaan met vrijwilligers en een eigen ambulance

Stichting Doe een wens
Make-A-Wish Nederland vervult de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte met het doel ze kracht te geven

Vrijwilligerszorg (Mezzo)
Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een organisatie voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg, Vriendendienst of Georganiseerde Burenhulp. Deze organisaties voor vrijwilligerszorg zetten vrijwilligers in bij mensen in kwetsbare situaties, waarbij ‘meedoen’ aan de samenleving centraal staat. Het gaat daarbij om zogenaamd 1-op-1-contact.

Zonnebloem
De Zonnebloem is er voor mensen met een fysieke beperking die door deze beperking in een sociaal isolement raken. Plaatselijk worden er door afdelingen bezoekjes afgelegd bij mensen die in deze doelgroep vallen en worden er activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep: voor algemene informatie zie: www.zonnebloem.nl. Plaatselijke afdeling: Zonnebloem Gemert-Handel-De Mortel: secr. Jolanda van Lieshout Tel. 0492-365808, e-mail: annabel.1963@hotmail.com  en bezoekcoördinator Riekie Kluijtmans Tel. 0492-363998

Zorgbelang Nederland
In Nederland zijn 13 regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg

http://www.houvastgemert-bakel.nl/

http://www.kbo-brabant.nl/grouppage.php?action=view&Groep_Id=165

https://www.zorgcooperatiegemert.nl

http://www.zorghulpatlas.nl/hulporganisaties/

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/wijzer-per-aandoening/dementie/

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/ondersteunende-organisatie-per-aandoening/longziekten/

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/wijzer-per-aandoening/multiple-sclerose/

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/wijzer-per-aandoening/niet-aangeboren-hersenletsel-nah-/

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/ondersteunende-organisatie-per-aandoening/parkinson/

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/ondersteunende-organisatie-per-aandoening/reuma/

http://lotgenoten.startkabel.nl/

http://www.zelfhulpnetwerk.nl/

9.2.patientenverenigingen9.2 Patiëntenverenigingen

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/wijzer-per-aandoening/dementie/

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/ondersteunende-organisatie-per-aandoening/longziekten/

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/wijzer-per-aandoening/multiple-sclerose/

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/wijzer-per-aandoening/niet-aangeboren-hersenletsel-nah-/

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/ondersteunende-organisatie-per-aandoening/parkinson/

http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/ondersteunende-organisatie-per-aandoening/reuma/

9.39.3 Lotgenotenorganisaties

Zelfhulp hélpt!

Maak je een moeilijke tijd door? Dan ben je misschien erg geholpen met mensen die dezelfde problemen hebben. Door hen weet je dat je niet alleen staat.

Met elkaar praten, helpt

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant brengt lotgenoten bij elkaar. Wij brengen je in contact met de begeleider van een zelfhulpgroep. Zo kun je zelf die belangrijke stap zetten, op weg naar herstel. De kans is groot dat je hier een nieuwe start maakt. Dit doe je helemaal zelf, samen met je lotgenoten.

 Anoniem en autonoom

Wanneer je Stichting Zelfhulp Netwerk belt of bezoekt, registreren wij niets. Je kunt dus anoniem contact opnemen. Wij staan graag voor je klaar. Ook deelnemen aan groepen is anoniem. In de groepen bepalen de deelnemers zelf hoe ze invulling geven aan de bijeenkomsten. Ze zijn er zelf verantwoordelijk voor, want elke zelfhulpgroep is autonoom.

   

hooddlocatei