Zekerheid in zorg

Update 28 december 2016

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Nieuws van de Zorgcoöperatie Gemert.
1Sociale kaart van Gemert naar “wegwijzer” voor Gemert-Bakel.
De door ons ontworpen en ook op deze site geplaatste sociale kaart van Gemert gaat omgebouwd worden naar een sociale kaart voor heel Gemert-Bakel. Deze kaart zal verder gaan als wegwijzergemertbakel.nl en komt vanaf 2 januari in de lucht. Dat heeft de gemeente beloofd. De oorspronkelijke kaart heeft goed gewerkt en gaat verder beheerd worden door een medewerker bij de openbare Bibliotheek van Gemert. Op onze site zal de kaart gaan verdwijnen en plaats maken voor een link naar deze site zodra die operationeel en volledig is.
2. Aanschaf hulpmiddelen.
De afgelopen maanden heeft de zorgcoöperatie een rolstoel met duwondersteuning kunnen aanschaffen. En ook een mini-scootmobiel. Beide hulpmiddelen worden gratis uitgeleend vanuit de balie in de Ruijschenbergh. De aanschaf werd mede mogelijk door een subsidie van de gemeente en de Zorgboog Thuiswinkel in Helmond met José van Dommelen. Onder de rolstoel bevindt zich een motor die echt duwen overbodig maakt.
Wilt U hiervan gebruik maken bel ons 0492-347458 of mail ons op info@zorgcooperatiegemert.nl. Langs komen aan de balie van de Julianastraat 2-T034, mag natuurlijk ook. De balie is bezet op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
3. Nazareth inloop.
Samen met de Seniorenvereniging Gemert afd. KBO proberen we om de kapel, refter en een deel van de voorbouw van het voormalig klooster Nazareth te verwerven. Als dat lukt gaan we ook verhuizen met onze gezamenlijke balie naar het Binderseind. Daar kunnen dan heel veel activiteiten plaats vinden die nu ergens in Gemert plaats vinden. Zowel voor de KBO als ZCG ontstaat dan een veel ruimere ontmoetings-  en werkplek dan nu het geval is in de Ruijschenbergh. En wat belangrijk is,het blijft dan, na verbouwing en restauratie ook  een toegankelijke locatie  in het centrum van Gemert. Onze hulpmiddelen voor algemeen gebruik gaan dan ook mee verhuizen. Er is nog veel werk te verrichten voor we over kunnen, maar veel handen maken ook dat wel lichter. We zijn wel al begonnen subsidies en donaties aan te vragen om een deel van de nodige gelden te verwerven. Maar ook onderhandse leningen gaan zeker tot de mogelijkheden behoren.
U hoort nog meer hiervan als de kwartiermakers, Harrie Verkampen, Frans Francissen, Wim Verhofstad en Jan Wagemakers samen het groene licht kunnen geven.

4. Stageplekken vanuit het Commanderij-college bij ZCG.
In het kader van de verbinding van jonge mensen aan de samenleving bestaat een maatschappelijke stage voor leerlingen van leerjaar drie. Twee leerlingen lopen nu stage en helpen senioren mee in hun dagelijkse zaken of met de mobiele telefoon en het bedienen van dat ding, wat computer heet. Heel leuk om te zien hoe dat gaat. Het bestuur is ook bezig stageplekken te realiseren voor leerlingen van de afdeling zorg- en welzijn van het vmbo samen met medewerkers van de Zorgboog in de Ruijschenbergh.
5. Logeerhuis in de nabije regio.
Na een avond samen met de dorpsondersteuners, verpleegkundigen en vooral mantelzorgers in Gemert over een dementie-vriendelijke gemeente zijn heel veel knelpunten en mogelijkheden geïnventariseerd. Gepoogd is de vele vragen zo door te spelen, dat instanties en groepen in Gemert daarmee aan de slag kunnen. Eén van die zaken is het opzetten van tijdelijke opvang. Mensen, die thuis intensief verzorgd worden door hun partner, kunnen dan een poosje op vakantie in een logeerhuis en de mantelzorger heeft gedurende die periode de mogelijkheid te ontspannen.
Nu is er een businessplan gemaakt door CZ, Zorgboog en Savant om samen te komen tot zo’n logeerhuis. Wij zijn blij dat dit initiatief er is en hebben laten weten aan B en W en raad van de gemeente Gemert-Bakel dat wij dit van harte onderschrijven. Wij hebben  al onze mogelijke hulp aangeboden. Zeker ook door onze ervaringen van vrijwilligers die inspringen omdat de lange wachtlijst voor kleinschalig wonen, in Gemert alleen, al zeker 36 mensen betreft. En de bouw van nieuwe eenheden (28 plaatsen) bij het zwembad pas eind 2017 klaar zal zijn. Maar naar onze overtuiging zal ook daarna de druk op mantelzorgers niet afgenomen zijn. Vandaar ons enthousiasme over een Logeerhuis in de regio. Verkennen van mogelijkheden voor dementerende  medeburgers blijft op de agenda van de ZCG staan!
6. 3 februari 2017 bijeenkomst met onze actieve vrijwilligers!
Op 3 februari 2017 houden wij een bijeenkomst voor al onze actieve vrijwilligers in het Boerenbonds-museum met een koffietafel en een praatje met Ad Otten over de zorg in Gemert vroeger. U wordt nog persoonlijk uitgenodigd met uw partner om zich op te geven.

 

Comments are closed.