Zekerheid in zorg

Vragen aan College en Raad

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Vragen aan college en raad

De Zorgcoöperatie en de seniorenraad hebben vragen aan het college gestelde over de bereikbaarheid van de minimaregelingen en de uitvoering daarvan.

Enkele vragen:

1.Waar ligt de grens bij het aanvragen van kwijtschelding belastingen?

(Als je wat gespaard hebt kom je er niet voor in aanmerking.

Je wordt als het ware gestraft wanneer je geld opzij hebt gelegd

voor een nieuwe wasmachine)

2. Waarom vind je nergens informatie over WMO- en Minimaregelingen?

Niks op internet, geen folders)

3.Waarom zijn die formulieren zo ingewikkeld, moet je zoveel kopieën inleveren?

4.Waarom moet je voor verschillende minimaregelingen steeds weer andere

formulieren invullen? Kan dat niet op één formulier?

5.Uitvoeren van minimaregelingen gebeurt via Senzer. WMO via de WMO-consulenten. Kan dat niet slimmer? Weten Consulenten en dorpsondersteuners voldoende over al die regelingen.

We houden u op de hoogte

Comments are closed.