Zekerheid in zorg

Wat is het VN-verdrag Handicap?

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

Het VN-verdrag Handicap is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Nederland heeft het VN-verdrag Handicap in 2016 geratificeerd.

Het VN-verdrag Handicap is glashelder over de rechten van mensen met een beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrijetijdsbesteding. Het verdrag verplicht de overheid dus ook de gemeente Gemert-Bakel en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken.

Het VN-verdrag Handicap is voor ons een belangrijk kompas. Onze standpunten en argumenten baseren wij voor een belangrijk deel op het VN-verdrag Handicap. Wij willen dat ook Gemert Bakel het VN-verdrag Handicap de komende jaren voortvarend uitvoert.

In het voorjaar 2019 heeft Houvast de gemeente gevraagd hoe het met de uitvoering van het VN-verdrag in Gemert-Bakel gesteld was?

Op 4 oktober hebben Wim Jaegers en ik een voorbereidend gesprek gehad met Steven van der Heyden, die onder leiding van Ingrid van Geffen, als stagiaire, dit project ging leiden. Belangrijkste motto van de gemeente was: Niets over ons, zonder ons!

Op 8 november heeft er in het gemeentehuis een bijeenkomst plaatsgevonden waaraan een aantal maatschappelijke organisaties hebben deelgenomen en ook 5 of 6 mensen aanwezig waren die een beperking hadden en als ervaringsdeskundigen hun inbreng hebben geleverd.

Daarom zou ik graag met u, maar ook met ervaringsdeskundigen, in gesprek gaan om te praten over het verdrag. Er is gediscussieerd op basis van de volgende thema’s

  • Bouwen & wonen
  • Werk
  • Onderwijs;
  • Vervoer;
  • Participatie & toegankelijkheid;
  • Zorg & ondersteuning;
  • Rijk als organisatie.

Citaat uit de uitnodiging:

“We gaan aan de slag om Gemert-Bakel toegankelijker te maken voor iedereen. Met de opbrengst van deze avond gaan we aan de slag om hier een plan voor te maken. Dit plan wordt ingevuld door de opbrengsten van de inwoners, u zelf mag bepalen wat belangrijk is over toegankelijkheid.”

 

Er zou aan de deelnemers een verslag gestuurd worden van de bijeenkomst op 8 november en natuurlijk zijn we als deelnemers in afwachting van “het plan”.  “Niets over ons, zonder ons” was immers het motto. We hebben tot de dag van vandaag, 4 maart 2020, niets meer van de gemeente vernomen!

 

Comments are closed.