Zekerheid in zorg

WMO-melding en WMO-aanvraag

Posted by admin in Laatste nieuws | 0 comments

U wilt bijvoorbeeld een traplift. Hoe vraag je die aan?

Contact opnemen met een dorpsondersteuner.

Wanneer u bijvoorbeeld een traplift van de gemeente zou willen dan kunt u dat doorgeven aan de dorpsondersteuner. Die komt dan bij u thuis en bekijkt of u daar recht op zou kunnen hebben. Hij bekijkt met u ook of er nog andere oplossingen mogelijk zijn.

U kunt ook zelf contact opnemen met de gemeente.

Maar u kunt ook zonder tussenkomst van een dorpsondersteuner aan de gemeente melden dat u graag in aanmerking komt voor een voorziening. Ik gebruik nadrukkelijk het woord “melden” omdat u in deze fase nog geen aanvraag kunt doen.

Zorg voor een bewijs dat u uw wens gemeld hebt.

Het beste kunt u die melding per mail of schriftelijk doen. Het mailbericht  gemert-bakel@peelgemeenten.nl is meteen uw bewijs van de melding. Wanneer u de melding schriftelijk doet geef de brief dan af aan de balie en vraag een bevestiging.

Na uw melding heeft de gemeente 6 weken de tijd om uw melding te onderzoeken.

Op de datum van de melding gaat de klok lopen. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd om een onderzoek in te stellen. Dit noemt men de ‘onderzoeksfase’. Binnen die 6 weken moet de gemeente een afspraak voor een beoordelingsgesprek (keukentafelgesprek) met u maken. In de brief waarin de afspraak staat moet ook gewezen worden op de mogelijkheid om u te laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Van het gesprek moet door de consulent een verslag gemaakt worden. Dat verslag moet door u goedgekeurd worden. U moet in ieder geval 14 dagen de tijd krijgen om schriftelijk op het verslag te reageren. Het goedgekeurde verslag of het verslag, voorzien van uw eventuele opmerkingen, is de formele aanvraag van de voorziening.

Heeft de gemeente binnen 6 weken wèl gereageerd en u gemotiveerd verzocht om uitstel van de aanvraag omdat er bijvoorbeeld gewacht wordt op een medisch advies dan moet u dat respecteren.

Heeft de gemeente niet binnen 6 weken gereageerd of ligt er na 6 weken niet een compleet verslag dan hebt u het recht om zelf een aanvraag in te dienen.

Na de beoordelingsfase heeft de gemeente nog 2 weken de tijd om een besluit te nemen.

Na de beoordelingsfase van 6 weken begint de fase van besluitvorming. Die mag maximaal twee weken duren. Dan moet u een besluit (een beschikking) in de bus hebben.

Heeft u die beschikking niet ontvangen binnen maximaal twee weken dan kunt u een zogenaamde ‘ingebrekestelling’ indienen. Dan heeft de gemeente nog maximaal 2 weken om alsnog een besluit te nemen. Doet ze dat niet dan moet de gemeente u een boete betalen. Die boete wordt naarmate de gemeente verzuimt die beslissing te nemen steeds hoger. (Maximaal €1442)

Wanneer u het niet eens bent met het besluit dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit.

Ten slotte kunt u ook nog in beroep gaan bij de rechtbank.

 

Opmerking:

Wij vinden dat je niet altijd elkaar moet afrekenen op een dag meer of minder. Helaas komt het echter nogal eens voor, dat de gemeente gewoon veel te laat is met het in behandeling nemen van meldingen. U hoeft antwoorden zoals: “We hebben het veel te druk op het moment” echt niet te accepteren. Bovendien doet een telefoontje of een briefje, dat de aanvraag vertraagd is, ook wonderen. Maar ook de gemeente is een overheidsorgaan en moet zich net als het CBR en de belastingdienst aan de wet houden…….

 

Comments are closed.